Skolemøbler – få en funktionel og fleksibel indretning

Skolereformen stiller krav om øget læringsfleksibilitet, bevægelsesfremme, inklusion, lærerforberedelsespladser og læringsrum både ude og inde.

Med de lange dage, der nu er hverdag på landets skoler, er det om muligt endnu mere vigtigt at have gode møbler. 

Stole og borde skal være ergonomiske korrekte og passe individuelt til specielle behov og funktioner. De skal samtidig være i en god kvalitet, så den daglige vedligeholdelse er minimal og levetidsomkostningerne er helt i bund. Det er også vigtigt at have fleksible møbler, således at lokalerne nemt kan omformeres alt efter behov.

Rum og indretning er et fantastisk redskab til at understøtte forandring. Gode rum skaber værdi for både børn og voksne og understøtter et vitalt læringsmiljø, hvor faglighed og trivsel er i højsædet.

Hos UNIQA er vi totaleverandør af møbler til skoler. Det gælder både borde, stole og opbevaring til undervisningslokaler, gangarealer, fællesrum, lærerværelser og -forberedelsesrum og SFO. Du kan ligeledes hos os finde læringsmiljøer, der stimulerer og giver mere bevægelse i undervisningen og støjdæmpning, som er med til at forbedre arbejdsmiljøet for både børn og voksne.

Få en gratis helhedsplan med udgangspunkt i jres egne succeshistorier og udfordringer.

I vil med skolemøbler fra UNIQA opnå:

    •    Fleksibilitet - lette borde og stole, der nemt kan flyttes rund og sammensættes efter behov 

    •    Ergonomi - borde og stole findes i flere højder, så alle alderstrin og størrelser kan tilgodeses 

    •    Kvalitet - med højkvalitetsmøbler får I lave levetidsomkostninger

    •    Optimal indretning - få gratis og uforpligtende løsningsforslag til, hvordan lokalerne bedst muligt indrettes

    •    Forbedret arbejdsmiljø - god indretning giver færre konflikter, mere ro og bedre arbejdsstillinger

UNIQA er ny leverandør af VS skolemøbler. Vi kan derfor bl.a. tilbyde den populære Verner Panton stol, der er kendt for komfort, kvalitet og design.

​

Se meget mere på Uniqua.dk.

Pædagogiske møbler – giv børnene værktøj til at erobre verden

Rummenes indretning og møblering skal inspirere børn til udforskning og eksperimenter, så der udvikles nye kompetencer. Med UNIQAs pædagogiske møbler kan I skabe rum i rummet med mulighed for zoneleg, udfordre børnenes sanser og træne børnenes motoriske evner. Det giver bedre rammer for indlæring, udvikling, trivsel og sundhed samt et bedre arbejdsmiljø for de voksne. 

I forbindelse med indretningen er det vigtigt at man har alle aspekter med, så børnene møder så mange udfordringer som muligt og i vid udstrækning kan inddrage møblerne på mange måder i deres lege. Sats gerne på mobile og fleksible møbler og variér dem fra rum til rum.

Vores spændende sortiment indeholder bl.a. klatrevægge, lege- og sansemøbler, vægelementer og indendørs legepladser. Det vil medvirke til at I får et godt børnemiljø – såvel æstetisk som fysisk – der stimulerer og udvikler børn.

Alle vores pædagogiske møbler er fremstillet af PEFC certificeret træ i bedste kvalitet og alle overholder gældende lovgivning omkring afgasning af formaldehyd mm. Dette er med til at sikre jer og børnene det bedste børnemiljø.

I vil med pædagogiske møbler fra UNIQA opnå:

    •    Motorisk træning – invester f.eks. i klatrevægge, der udvikler børnenes motorik

    •    Udfordring af børnenes sanser – vores lege- og sansemøbler stimulerer alle sanser

    •    Kvalitet helt i top – alle møblerne er i den bedste kvalitet

    •    Spændende børneunivers – børnene bliver inspireret til udforskning og eksperimenter

    •    Godt børnemiljø – både æstetisk og fysisk

    •    

Se meget mere på Uniqua.dk.

Basismøbler – indretning af børnemiljø

Rummenes indretning og møblering skal inspirere børn til udforskning og eksperimenter, så der udvikles nye kompetencer. Med UNIQAs pædagogiske møbler kan I skabe rum i rummet med mulighed for zoneleg, udfordre børnenes sanser og træne børnenes motoriske evner. Det giver bedre rammer for indlæring, udvikling, trivsel og sundhed samt et bedre arbejdsmiljø for de voksne.

I forbindelse med indretningen er det vigtigt at man har alle aspekter med, så børnene møder så mange udfordringer som muligt og i vid udstrækning kan inddrage møblerne på mange måder i deres lege. Sats gerne på mobile og fleksible møbler og variér dem fra rum til rum.

Vores spændende sortiment indeholder bl.a. klatrevægge, lege- og sansemøbler, vægelementer og indendørs legepladser. Det vil medvirke til at I får et godt børnemiljø – såvel æstetisk som fysisk – der stimulerer og udvikler børn.

Alle vores basismøbler er fremstillet af PEFC certificeret træ i bedste kvalitet og alle overholder gældende lovgivning omkring afgasning af formaldehyd mm. Dette er med til at sikre jer og børnene det bedste børnemiljø.

I vil med basis møbler fra UNIQA opnå:

    •    Motorisk træning – invester f.eks. i klatrevægge, der udvikler børnenes motorik

    •    Udfordring af børnenes sanser – vores lege- og sansemøbler stimulerer alle sanser

    •    Kvalitet helt i top – alle møblerne er i den bedste kvalitet

    •    Spændende børneunivers – børnene bliver inspireret til udforskning og eksperimenter

    •    Godt børnemiljø – både æstetisk og fysisk

​

Se meget mere på Uniqua.dk.

SFO og indskoling – indret med stor fleksibilitet til alle behov 

Indret lokalerne, så der både er zoner til fordybelse og læring og aktive legerum med mulighed for masser af bevægelse og motion.

Det er ikke kun, når børnene er i skole, at de fortjener god indretning og gennemtænkte kvalitetsmøbler. Mange børn bruger også adskillige timer i SFO´en, når først skoledagen er ovre. Den optimale indretning vil øge værdien af disse timer.

Der skal i en SFO være gode muligheder for at socialisere sig og også gerne plads til at børnene kan fordybe sig og være sig selv. Ingen børn er ens med samme behov, så indret gerne i forskellige zoner, så alle behov kan dækkes. Det kan være zoner til fordybelse, kreativitet, bevægelse og motion, stimulering af sanser samt gruppearbejde. Tænk også gerne i relaxmøbler, hvor der bare kan hænges ud. 

I undervisningen af indskolingselever har de behov for at arbejde med forskellige læringsstile. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation.

Med møbler til SFO og indskoling fra UNIQA opnår I:

    •    Fleksibilitet i rummet – ubegrænset løsning til jeres rum

    •    Kvalitet i verdensklasse – vi stiller store krav til vores kvalitet og kan med garanti sikre jer langtidsholdbarhed

    •    Unikt design – er med til at skabe et unikt udseende og inspirere jeres børns fantasi

​

Se meget mere på Uniqua.dk.